Obsługa infor­maty­czna firm Warszawa w HugoIT– ser​wis​-infor​maty​czny​.pl

Ofer­u­jemy kom­plek­sową obsługę infor­maty­czną oraz sprzedażą podze­społów kom­put­erowych dla firm i osób pry­wat­nych. Dzi­ałamy na rynku od 1995 r. co daje nam spore doświad­cze­nie w branży infor­maty­cznej. Ofer­u­jemy sze­roki asorty­ment z zakresu usług branży infor­maty­cznej oraz doradztwa w planowa­niu i bez­pieczeństwa infra­struk­tury sieci. Na zlece­nie wykonu­jemy wszelkie mod­ern­iza­cje sprzętu kom­put­erowego oraz sieci łącznie z planowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań. Obsługa infor­maty­czna prowad­zona jest przez wyk­wal­i­fikowaną kadrę infor­matyków, przy­dzielonych do wykony­wa­nia zadań w fir­mie. Dzi­ałamy na tere­nie miasta Warszawa i okolicznych gmin.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą. W razie pytań służymy pomocą tel. 22 720 11 23, email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

Obsługa infor­maty­czna Warszawa

Pakiet 3 godz.
260
cena netto za miesiąc
1 wiz­yta ser­wisowa + 1 wiz­yta awaryjna
Nie­lim­i­towany helpdesk tele­fon­iczny /​mailowy
Bieżące opty­mal­i­zowanie kon­fig­u­racji opro­gramowa­nia i sprzętu komputerowego
Szczegóły Porów­naj paki­ety i wybierz odpowiedzni dla siebie!
Pakiet 5 godz.
400
cena netto za miesiąc
2 wiz­yty ser­wisowe + 1 wiz­yta awaryjna
Nie­lim­i­towany helpdesk tele­fon­iczny /​mailowy
Bieżące opty­mal­i­zowanie kon­fig­u­racji opro­gramowa­nia i sprzętu komputerowego
Szczegóły Porów­naj paki­ety i wybierz odpowiedzni dla siebie!
Pakiet 11 godz.
800
cena netto za miesiąc
3 wiz­yty ser­wisowe + 3 wiz­yty awaryjne
Nie­lim­i­towany helpdesk tele­fon­iczny /​mailowy
Bieżące opty­mal­i­zowanie kon­fig­u­racji opro­gramowa­nia i sprzętu komputerowego
Szczegóły Porów­naj paki­ety i wybierz odpowiedzni dla siebie!
Pakiet 18 godz.
1200
cena netto za miesiąc
4 wiz­yty ser­wisowe + 6 wiz­yty awaryjne
Nie­lim­i­towany helpdesk tele­fon­iczny /​mailowy
Bieżące opty­mal­i­zowanie kon­fig­u­racji opro­gramowa­nia i sprzętu komputerowego
Szczegóły Porów­naj paki­ety i wybierz odpowiedzni dla siebie!

Kon­takt

Rafał Podwyszyński
Rafał Pod­wyszyński
Dział Infor­maty­czny
667 44 45 44
22 720 11 23
Michał Łada
Michał Łada
Dział Aplikacji Inter­ne­towych i Grafiki
693 60 60 63
22 720 11 23
Hubert Kozłowski
Hubert Kozłowski
Dział Opro­gramowa­nia
695 55 70 55
22 720 11 23

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek 08:0017:00
Wtorek 08:0017:00
Środa 08:0017:00
Czwartek 08:0017:00
Piątek 08:0017:00
Sob­ota Pogo­towie tech­niczne
tel. 667 44 45 44
Niedziela Pogo­towie tech­niczne
tel. 667 44 45 44

© Copy­right Hugo IT obsługa infor­maty­czna firm warszawa ser​wis​-infor​maty​czny​.pl 19952013